Posted by: fadilarahim | April 20, 2010

Biografi Syaikh at-Thahawi

Imam at Thahawi

Nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah bin Abdul Malik al Azdi al Hajri al Misrhi at Thahawi. at Thahwi adalah nama daerah yang terletak di sebuah dataran tinggi di Mesir.

Imam at Thohawi dilahirkan pada tahun 239 H dan wafat tahun 321 H. beliau adalah orang yang terpercaya, kokoh pedirian, luas pengetahuan, ahli fikih, cerdas, paham tentang perbedaan ulama, beliau seorang penulis buku  yang zuhud, wara’ dan mulia lagi terpandang.

Salah satu bukti kekokohan pendirian beliau, beliau pernah berkata, “Abu Ubaid yang ketika itu menjadi Qadhi pernah berdisikusi dengan saya tentang berbagai masalah. Suatu hari saya menjawab satu permasalahan. Mendengar jawaban saya, dia bertanya, Apakah ini merupakan pendapat Abu Hanifah? saya berkata kepadanya, ‘Wahai tuan Qadhi, apakah setiap yang dikatakan Abu Hanifah Mesti saya ikuti ?

Dia menyahut, ‘Saya kira kamu hanyalah taklid kepadanya.’

Saya mengatakan kepadanya, orang yang taklid tidak lain hayalah orang yang ta’ashub (fanatik).’

Dia berkata kepada saya, ‘Atau malah orang yang bodoh.’

Dia berkata lagi, “Perakataan tersebut akhirnya tersebar di seantero Mesir hingga banyak orang menghafalnya.’

Beliau gemar menuntut ilmu dan banyak guru yang telah beliau ambil ilmunya, beliau juga menjadi sumber rujukan para muridnya.

Beliau banyak meninggalkan karya tulis yang berharga dalam berbagai bidang. Kitab-kitab berikut ini adalah sebagian dari karya-karya beliau.

Syarah Ma’ani al Atsar (Kitab ini adalah kitab yang beliau susun pertama kali), Sunan Asy Syafi’i, Ahkamu al Qur’an, Musykil al Atsar, Bayan al Aqidah ahlu sunnah wal jama’ah dan kitab ini (Aqidah at Thahawiyah)

Perkataan Ahlul Ilmi Kepada Imam Thahawi

–          Ibn Yunus berkata, “Dia (Imam Thahawi v) seorang yang tsiqah, tsabit, faqih, aqil, tidak ada yang semisalnya.

–          Ibn Nadim berkata, “Dia seorang yang berilmu dan zuhud pada zamannya.

–          Ibn Atsir berkata, “Dia seorang imam dan faqih dari kalangan Hanafiyah dan seorang tsiqah yang tsabit.

–          As Subuki rahimahullah pernah berkomentar tentang kitab al Aqidah At Thahawiyah. Dia berkata, “Empat madzhab menetapkan bahwa aqidah imam ath Thahawy diterima oleh para ulama, baik salaf maupun kholaf.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: